مریم شادیوند مدیر کل زنان و خانواده استانداری ایلام ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر در ایلام گفت: بنا به علاقه مندی شخصی و پیگیری( از سالها قبل )با درخواست از استاندار  و جلب موافقت وی به آموزش و پرورش انتقالی یافتم. وی افزود: در سالهایی که به لطف خداوند […]

مریم شادیوند مدیر کل زنان و خانواده استانداری ایلام ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر در ایلام گفت: بنا به علاقه مندی شخصی و پیگیری( از سالها قبل )با درخواست از استاندار  و جلب موافقت وی به آموزش و پرورش انتقالی یافتم.
وی افزود: در سالهایی که به لطف خداوند ، اعتماد دولت تدبیر و امید  و حمایت مسوولین ارشد استان توفیق حضور در مناصب مدیریت سیاسی و اجتماعی را داشته ام در اثبات توانمندی و حقانیت زنان برای حضور در مناصب مدیریتی کوتاهی نکرده ام و امروزه دیگر تابوی عدم حضور زنان در مناصب مدیریتی استان شکسته شده است و این مرهون همت بانوان و اعتماد مسولین ارشد استان است.
مدیر کل زنان و خانواده استانداری ایلام اضافه کرد: در شرایط اینچنینی که زنان شایسته و توانمند اداری مجال تحقق یافتن این خواسته قدیمی  بانوان را یافته اند و در عمل به اثبات رسانده اند, فضا برای بنده جهت پیگیری این علاقه مندی شخصی  و قدیمی با عنایت به حضور بانوان  توانمند هم استانی در مناصب متعدد مدیریتی مهیا گردیده است .
وی در پایان ضمن تشکر از استاندار ایلام بیان داشت: ایشان در کنار دغدغه مطالبه حقوق زنان به ویژه سهم مدیریتی  زنان به مطالبات منطقی مدیران هم توجه می نمایند و این موضوع جای بسی تشکر و قدردانی دارد.
 شادیوند در رزومه کاری خود سرپرستی فرمانداری دره شهر،معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دره شهر و مدیر کلی دفتر امور بانوان و خانواده را دارند.