ایلام_مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از تخفیف و بخشودگی بیش از ۷ میلیارد ریالی گازبها برای مشترکین کم‌مصرف خانگی در سال گذشته در مناطق مختلف شهری و روستایی استان ایلام خبر داد.

به گزارش راسان خبر از ایلام، عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه ۳ گروه مشترکین خانگی، مدارس دولتی و اماکن مذهبی که الگوی مصرف را رعایت کرده باشند مشمول تخفیف و بخشودگی شده‌اند، اظهار داشت: به استناد تصویب نامه هیاُت وزیران، مشترکینی که در فصل سرما الگوی مصرف را رعایت کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند.

وی افزود: طرح بخشودگی گازبهای مشترکین کم مصرف به استناد تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۶۶۳۲/ت و ۵۵۸۲۶۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ مبنی بر بخشودگی کامل گازبهای مشترکین خانگی کم مصرف و نیز تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ مبنی ہر تخفیف ۱۵ درصدی گاز بهای مشترکین خانگی که مصرف گازبهای آنها در دوره زمانی ۱۶ آبان ماه تا ۱۵ فروردین ماه، نسبت به دوره‌های مشابه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، تعلق گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام تصریح کرد: در سال گذشته مشترکین خانگی استان ایلام که الگوی مصرف گاز را رعایت و نسبت به سالهای قبل کمتر مصرف کرده‌اند، به مبلغ ۷ میلیاردو ۳۵۹ میلیون و ۹۳ هزارو ۷۸۷ ریال مشمول تخفیف ۱۵ درصدی یا بخشودگی گاز بهاء شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین به استناد مفاد بند ” ی” تبصره” ۶ ” قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص بخشودگی گاز‌بهای مدارس دولتی که الگوی مصرف گاز طبیعی را رعایت کرده اند، مبلغ ۳۷۹ میلیون ۷۵۴ هزارو ۴۲۵ ریال مشمول بخشودگی گاز بهاء شدند.

شمس الهی خاطر نشان کرد: در خصوص بخشودگی گازبهای مساجد و اماکن مذهبی به استناد ماده ۱۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ ۲۲۰ میلیون و ۴۴۴ هزارو ۲۸۴ ریال نیز مشمول بخشودگی گاز بهاء در سال گذشته شدند.

شناسه خبر/۵۲۹۸۳