به گزارش خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: “حجت الله عبدالملکی” معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) روز شنبه  ۳۰ شهریور جهت بررسی وضعیت اشتغال و کسب و کار مددجویان تحت پوشش کمینه امداد ایلام به اسان سفر می کند. سفر به شهرستان های دره شهر، بدره، آبدانان، دهلران و مهران جهت […]

به گزارش خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: “حجت الله عبدالملکی” معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) روز شنبه  ۳۰ شهریور جهت بررسی وضعیت اشتغال و کسب و کار مددجویان تحت پوشش کمینه امداد ایلام به اسان سفر می کند.

سفر به شهرستان های دره شهر، بدره، آبدانان، دهلران و مهران جهت بررسی وضعیت اشتغال، شرکت در کارگروه اشتغال، توسعه و سرمایه گذاری استان، نشست با روسای بانک های عامل اشتغال روستایی و … از مهمترین برنامه های سفر سه روزه عبدالملکی به استان ایلام است.

کمیته امداد ایلام سالجاری در نظر دارد ۵ هزار و ۹۷۳ فرصت شغلی با اعتبار ۱۶۸ میلیارد تومان برای مددجویان این استان ایجاد کند.

لازم به ذکر است؛ بیش از ۸۰ هزار نفر در ایلام تحت پوشش کمیته این استان قرار دارند.