دکتر مهدی علیزاده مهاجر مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام روز پنج شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت:  پزشکی قانونی سازمانی است که در راستای اجرای عدالت پرونده های که ازسوی مقام محترم قضائی به پزشکی قانونی جهت کارشناسی ارجاع می گردد با داشتن پرسنل متخصص در کوتاهترین زمان بررسی و کارشناسی می […]

دکتر مهدی علیزاده مهاجر مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام روز پنج شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت:  پزشکی قانونی سازمانی است که در راستای اجرای عدالت پرونده های که ازسوی مقام محترم قضائی به پزشکی قانونی جهت کارشناسی ارجاع می گردد با داشتن پرسنل متخصص در کوتاهترین زمان بررسی و کارشناسی می شود که یکی از این موارد مشخص کردن علت تامه مرگ می باشد.
وی افزود: در سالهای گذشته همه اجساد باید از طریق سازمان پزشکی قانونی معاینه و کالبدگشایی می شدند و سپس برای اجساد جواز دفن صادر می شد و هزینه های زیادی  در بحث اقتصادی و مدت زمان  برای سازمان متحمل می شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام خاطر نشان کرد: با راه اندازی “موسسه دادپزشک” زیر نطر کارشناسان متخصص پزشکی قانونی اجسادی که با کهولت سن یا بیماری خاص فوت می کنند و بستگان متوفی از نحوه فوت آنان شاکی نیستند با بررسی مستندات در کوتاهترین زمان برای این دسته از اجساد جواز دفن از طریق دادپزشک صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه پاتولوژی قانونی برای اولین بار درمرکز استان راه اندازی شده است تصریح کرد:
در صورت تخصیص اعتبار و خرید و تجهیز آزمایشگاه سم شناسی به دستگاههای تخصصی از قببل GCMS ویاHPLC آزمایشگاه سم شناسی راه اندازی می گردد و از ارسال نمونه های سم شناسی جهت آزمایش به استانهای همجوار بی نیاز خواهیم شد.
به گفته ی علیزاده مهاجر از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۳ هزار نفر جهت دریافت خدمات به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.