رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان ايلام از نقش بسزاي رانندگان در ساماندهي ترافيک شهري خبر داد.

th-(1)راسان_ ایلام، سرهنگ “محمد رسولي” اظهار داشت: رانندگان نقشي بسزايي در ساماندهي ترافيك شهري دارند که با آموزش و نهادينه کردن فرهنگ ترافيک مي توان بسياري از تخلفات و حوادث رانندگي را به حداقل ممكن رساند.

وي ادامه داد: تمام تلاش پليس در راستاي به حداقل رساندن تخلفات و سوانح ترافيکي و همچنين روان سازي ترافيک بوده كه رانندگان نيز بايستي در اين امر مشاركت جدي داشته و با رعايت قانون و مقررات پليس را ياري كنند.

رسولي با برشمردن علت تصادفات بوقوع پيوسته درون شهري در سطح استان خاطر نشان ساخت: اگر به قانون و مقررات پاي بند بوده و منطبق با آن حركت كنيم بطور قطع هم تصادفات و هم ساير ناهنجاري هاي اجتماعي و ترافيكي موجود در جامعه با كاهش چشمگيري روبرو خواهد شد.

وي در پايان گفت: گام اول براي بهبود وضع ترافيک ، نظم در رفت و آمد و نيز تامين امنيت و سلامت رانندگان در رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي است .