راسان_ ایلام، فرمانده انتظامي استان ايلام از کشف يکصد دستگاه گوشي همراه قاچاق به ارزش يک ميليارد و 600 ميليون ريال در شهرستان چرداول خبر داد. سردار “علي دولتي” در اين باره اظهار داشت:ماموران انتظامي مستقر در ايست و بازرسي پل سيمره هنگام بازرسي از خودرو هاي عبوري اين محموله قاچاق را کشف و ضبط کردند. […]

th-(2)راسان_ ایلام، فرمانده انتظامي استان ايلام از کشف يکصد دستگاه گوشي همراه قاچاق به ارزش يک ميليارد و 600 ميليون ريال در شهرستان چرداول خبر داد.

سردار “علي دولتي” در اين باره اظهار داشت:ماموران انتظامي مستقر در ايست و بازرسي پل سيمره هنگام بازرسي از خودرو هاي عبوري اين محموله قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وي ادامه داد: اين محموله از يکي از مرزهاي غربي به مقصد استان هاي مرکزي کشور بارگيري شده بود.

فرمانده انتظامي استان ايلام ارزش ريالي اين محموله را بالغ بر يک ميليارد و 600 ميليون ريال اعلام کرد و گفت: متهم به همراه گوشي هاي کشف شده با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضائي استان شدند.