سهیلا ملکشاهی مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام اظهار داشت: تمام شعب و ادارات تامین اجتماعی استان ایلام، متقاضیان حضور در طرح زنان خانه‌دار و دختران دانشجو را پذیرا و  با سهل‌ترین شرایط  می‌توانند بیمه تامین اجتماعی شوند. وی افزود: سال گذشته یک هزار و ۹۷۵ […]

سهیلا ملکشاهی مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام اظهار داشت: تمام شعب و ادارات تامین اجتماعی استان ایلام، متقاضیان حضور در طرح زنان خانه‌دار و دختران دانشجو را پذیرا و  با سهل‌ترین شرایط  می‌توانند بیمه تامین اجتماعی شوند.

وی افزود: سال گذشته یک هزار و ۹۷۵ زن ایلامی تحت پوشش بیمه زنان خانه دار  تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بیان داشت: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۱۸۰ رن در ایلام بیمه شده اصلی می باشند که ۲ هزار و ۲۵ نفر مربوط به بیمه زنان خانه دار است.

وی بیان داشت: زنان خانه‌داری که حداقل دارای ١ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

وی ادامه داد: طرح بیمه زنان خانه دار برای زنانی به اجرا درآمده که شاغل نیستند و رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ندارند.

ملکشاهی تصریح کرد: مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در مورد افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.

بیش از نیمی از جمعیت استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.