سید تراب مدیری، مدیرکل سازمان جهادکشاورزی استان ایلام در گفتگو با راسان خبر در ایلام اظهار داشت: به مناسبت هفته جهادکشاورزی در سالجاری ۲۰ پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۷۲ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال در استان ایلام افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد. وی افزود: با بهره‌برداری از این […]

سید تراب مدیری، مدیرکل سازمان جهادکشاورزی استان ایلام در گفتگو با راسان خبر در ایلام اظهار داشت: به مناسبت هفته جهادکشاورزی در سالجاری ۲۰ پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۷۲ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال در استان ایلام افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال ۷۲۲ نفر فراهم و تعداد ۹۲۴ خانواده  بهره‌مند خواهند شد.
مدیرکل سازمان جهادکشاورزی استان بیان داشت: همچنین تعداد دو پروژه شاخص این بخش با اعتباری بالغ بر ۱۵۸ میلیارد ریال و با استغالزایی یک هزار ۲۵۰ نفر افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این پروژه ها شامل ایستگاه پمپاژ، شبکه های آبیاری تحت فشار، برقی کردن چاه های آب کشاورزی، تسطیح اراضی کشاورزی، عملیات خاکی و سنگ ملاتی و جنگل کاری می باشد.
 میری ادامه داد: بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی غذایی کشور در شرایط کنونی از شرایط خاصی برخوردار است و این بخش در استان با ۱۵ درصد تولید خالص  بیش از ۲۵ درصد شغل ایجاد کرده است.
وی بیان داشت:  با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد معیشت مردم به طور مستقیم از بخش کشاورزی تامین می شود توجه ویژه به این امر مهم توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل سازمان جهادکشاورزی استان گفت:  وجود منابع آبی، اقلیم آب و هوایی، دشت های حاصلخیر، وجود ذخایر ژنتیکی طبیعی و غیره  محور توسعه  کشاورزی ایلام محسوب می شود.
میری خاطر نشان کرد: رونق تولید در سال های اخیر  سبب شده بیش از یک میلیون تن گیاهان کشاورزی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال در سطح مزارع استان کاشت و برداشت شود.
 ۲۱ تا ۲۷ خردادماه به عنوان هفته جهادکشاورزی نامگذاری شده است.