به گزارش خبرگزاری راسان خبر در ایلام، “زهرا همتی”مدیر کل بهزیستی ایلام روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون  شش میلیارد و ۷۵۰میلیون ریال وام اشتغالزایی به ۲۲ بهبود یافته ایلامی پرداخت شده است. وی افزود: همچنین جهت حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر برای ترک  ۳۰ فقره یاری برگ دو […]

به گزارش خبرگزاری راسان خبر در ایلام، “زهرا همتی”مدیر کل بهزیستی ایلام روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون  شش میلیارد و ۷۵۰میلیون ریال وام اشتغالزایی به ۲۲ بهبود یافته ایلامی پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین جهت حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر برای ترک  ۳۰ فقره یاری برگ دو میلیون ریالی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
مدیر کل بهزیستی ایلام اظهار داشت: بهزیستی در کنار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بهبود یافتگان آموزش مهارت های زندگی به این افراد را در دستور کار قرار داد که این افراد مهارت های خودآگاهی، ارتباط موثر، کنترل استرس، خلاقیت و مهارت کسب و کار را کسب می کنند.
وی ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان با پرداخت وام و کمک به ایجاد اشتغالزایی به این افراد  درصدد عدم بازگشت بهبود یافتگان به مصرف مواد مخدر است.
همتی تصریح کرد: بهبود یافتگان تازه ترک کرده فاقد شغل و منبع حمایتی مالی در اولویت دریافت  تسهیلات قرار  دارند.
وی گفت: بهزیستی در کنار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بهبود یافتگان آموزش مهارت های زندگی به این افراد را در دستور کار قرار داد که این افراد مهارت های خودآگاهی، ارتباط موثر، کنترل استرس، خلاقیت و مهارت کسب و کار را کسب می کنند.
به گفته مدیر کل بهزیستی ایلام، یک هزار و ۴۱۰مددجوی جدید در این سازمان در سال جاری پذیرش شده است.
گفتنی است، ۵۷۶نفر از مدجویان تحت پوشش بهزیستی ایلام ساکن مرکز استان هستند.