ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: در پنج ماهه اولسالجاری ۵۵۵ زوج تحت پوشش کمیته امداد استان با اعتبار هزینه شده مبلغ حمایتی ۲۲ میلیارد ریال راهی خانه بخت شدند. وی افزود: پرداخت کمک هزینه خرید جهیزیه در مناطق شهری ۴۰ میلیون ریال […]

ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: در پنج ماهه اولسالجاری ۵۵۵ زوج تحت پوشش کمیته امداد استان با اعتبار هزینه شده مبلغ حمایتی ۲۲ میلیارد ریال راهی خانه بخت شدند.

وی افزود: پرداخت کمک هزینه خرید جهیزیه در مناطق شهری ۴۰ میلیون ریال ومناطق محروم و روستایی ۵۰ میلیون ریال است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ مددجو  با اعتبار هزینه شده  ۳۸ میلیارد ریال تحت پوشش راهی خانه بخت شدند.

وی ادامه داد: همچنین در هفته دولت  ۵۰۰ میلیون تومان اهدای کمک هزینه جهیزیه به تعداد ۱۱۰ زوج مددجو در سطح استان اختصاص یافت.

وی اظهارداشت: این نهاد علاوه بر کمک هزینه خرید جهیزیه، در زمینه های آموزشی و مشاوره ای نیز به این خانواده ها آموزش می دهد.

به گفته رضایی در حال حاضر ۲۹ هزار خانوار تحت پوشش  کمیته امداد استان ایلام قرر دارند.