ایلام_معاون ساخت وتوسعه راهها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: طول محور ایلام به حمیل ۷۸ کیلومتر می باشد که تا کنون ۲۴ کیلومتر این مسیر چهارخطه شده و ۹کیلومتر دیگر نیز در دست است.

به گزارش خبرنگار راسان خبر از ایلام، محمدرضاکدخدا زاده ظهر روز سه شنبه در سفر به ایلام و در بازدید از وضعیت عملیات اجرایی تونل دوم آزادی در محور ایلام- حمیل- کرمانشاه، اظهار داشت: ۱۴ کیلومتر دیگراین مسیر نیز درحال اجرای مناقصه برای ارتقأ به چهارخطه می باشدو ۳۱ کیلومتر باقیمانده نیز درحال مطالعه برای ارتقأ به مسیر چهار خطه است.

وی افزود: در ادامه این مسیر دراستان کرمانشاه ۱۲۰ کیلومتر آزاد راه( حمیل- کرمانشاه- بیستون) در دست احداث می باشد که قطعه با احداث این آزاد راه، مسیر ارتباطی با کشور عراق و عتبات عالیات هموار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در این بازدید گفت: با توجه به چهار خطه شدن ورودی و خروجی تونل آزادی در محور ایلام- حمیل- کرمانشاه، تونل دوم آزادی می بایست اجرایی می شد تا شاهد گره ترافیکی در این محور نباشیم، که خوشبختانه عملیات اجرایی این تونل در ارتفاع پایین تر از تونل موجود به طول ۳۲۰۰متر از سمت ایلام اجرایی شده و به زودی عملیات حفاری از سمت مقابل نیز آغاز می شود.

عبدالله بهادری افزود: احداث تونل دوم آزادی باعث حذف گردنه های منطقه در مسیر رفت و تسهیل تردد و کاهش مصرف سوخت خواهدشد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام اظهار داشت: باتکمیل تونل قلاجه این محور نیز از اهمیت بالایی برای تردد به استان ایلام و مرز بین المللی مهران برخوردار است و برای این مهم برنامه توسعه این مسیر نیز در چند نقطه نظیر احداث کنارگذر شهر ایوان و کنارگذرجنوب شرقی ایلام( به سمت محور ایلام- مهران) درحال اجرا است و در آینده نیز نقاط دیگری از این محور ارتقاء خواهد یافت.

شناسه خبر/۵۲۷۷۳