راسان خبر، ایلام_ مدير كل راه و شهرسازي استان در اين بازديد گفت: عمليات اجرايي پروژه كتابخانه مركزي ايلام با زيربناي ۵۷۱۰ متر مربع در سال ۱۳۸۰ آغاز شده كه به دليل كمبود اعتبار تا كنون به بهره برداري نرسيده است اما هم اكنون با پي گيري اين اداره كل و تخصيص اعتبار مناسب اين […]

IMG11525722

راسان خبر، ایلام_ مدير كل راه و شهرسازي استان در اين بازديد گفت: عمليات اجرايي پروژه كتابخانه مركزي ايلام با زيربناي ۵۷۱۰ متر مربع در سال ۱۳۸۰ آغاز شده كه به دليل كمبود اعتبار تا كنون به بهره برداري نرسيده است اما هم اكنون با پي گيري اين اداره كل و تخصيص اعتبار مناسب اين پروژه فرهنگي به مرحله بهره برداري نزديك شده است.
مهندس مير جعفريان افزود: اين پروژه در سه مرحله ساخته شده كه در دو مرحله اول عمليات زيربنايي آن به پايان رسيده و در مرحله نهايي عمليات نما و برقي انجام شده و نصب تاسيسات مكانيكي مستلزم تخصيص اعتبار است.
وي افزود: تا كنون براي احداث اين پروژه ۳۱ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است و براي بهره برداري از اين طرح ۱۰ ميليارد ريال اعتبار مورد نياز مي باشد كه در صورت تامين اين اعتبار تا پايان سال جاري پروژه مذكور افتتاح خواهد شد .
مير جعفريان توسعه فضاهاي فرهنگي از جمله كتابخانه ها را نياز ضروري نسل جوان استان دانسته و اظهار اميدواري كرد كه كه با بهره برداري از اين پروژه فضاي مناسبي جهت مطالعه جوانان عزيز ايلامي فراهم گردد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در اين بازديد ابراز اميدواري كرد با رايزني و برنامه ريزي لازم اعتبار پروژه مذكور تامين گردد.