به گزارش راسان؛ مراد جلیلیان،  با اشاره به عضویت ثابت ۲۵ هزار نفر در این استان در کتابخانه های عمومی، اظهار کرد: بیشترین میزان کتاب امانت داده شده در شش ماهه دوم به تعداد ۱۲۴ هزار و ۱۲۳ جلد بوده است. وی، افزود: ۳۶ کتابخانه عمومی مشارکتی و نهادی هم اکنون در این استان وجود دارد که این تعداد جوابگوی […]

۳۴۹۶۰۰_orig

به گزارش راسان؛ مراد جلیلیان،  با اشاره به عضویت ثابت ۲۵ هزار نفر در این استان در کتابخانه های عمومی، اظهار کرد: بیشترین میزان کتاب امانت داده شده در شش ماهه دوم به تعداد ۱۲۴ هزار و ۱۲۳ جلد بوده است.

وی، افزود: ۳۶ کتابخانه عمومی مشارکتی و نهادی هم اکنون در این استان وجود دارد که این تعداد جوابگوی نیاز مردم نیست و به منظور تامین نیازها باید ۳۰ کتابخانه جدید در این استان احداث شود که عملیات ساخت ۱۰ کتابخانه عمومی هم اکنون در حال اجراست.

مدیر کل کتابخانه های عمومی ایلام، یادآور شد: نیمی از این کتابخانه های عمومی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در صورت تامین اعتبار امسال تکمیل و افتتاح خواهند شد و بر اساس برآوردها تکمیل این طرح ها نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است.

جلیلیان، از مراجعه بیش از ۸۱ هزار نفر از مردم این استان به کتابخانه های عمومی در طول سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: این افراد در طول یک سال گذشته با مراجعه به کتابخانه های عمومی مناطق مختلف این استان یا کتاب به امانت برده و یا از سالن های مطالعه این مراکز برای کتابخوانی استفاده کرده اند.

وی، اضافه کرد: این افراد در این مدت به ۲۸ کتابخانه نهادی، دو کتابخانه روستایی و شش کتابخانه مشارکتی در استان ایلام برای دریافت کتاب و یا کتابخوانی مراجعه کرده اند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایلام همچنین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کتابخانه مرکزی ایلام را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.