راسان ایلام، چهارده قرن است كه ملت‌هاي منطقه خصوصاً ايران و عراق با داشتن مرز مشترك طولاني فرصتي فراهم آورده كه هميشه اين دو ملت در كنار هم زندگي مسالمت‌آميز داشته و همين پيوندهاي فرهنگي و تاريخي موجب شده است كه ارتباطات اقتصادي به دنبال داشته باشد و در اين حالت شاهد بوده‌ايم كه ساليان […]

۱۳۹۲۰۱۲۲۱۲۴۹۴۲۵۰۷۳۶۹۸۴۳

راسان ایلام، چهارده قرن است كه ملت‌هاي منطقه خصوصاً ايران و عراق با داشتن مرز مشترك طولاني فرصتي فراهم آورده كه هميشه اين دو ملت در كنار هم زندگي مسالمت‌آميز داشته و همين پيوندهاي فرهنگي و تاريخي موجب شده است كه ارتباطات اقتصادي به دنبال داشته باشد و در اين حالت شاهد بوده‌ايم كه ساليان سال مردمان مرزنشين اين دو كشور با توجه به ارتباط عميق داراي اشتراكات و پيوندهاي فرهنگي افزوده شده است و هيچ قدرتي نتوانسته است كمترين خدشه‌اي به آن وارد نمايد و در اينجاست كه متوجه مي‌شويم داشتن اين سرمايه‌هاي مشترك فرهنگي، ديني، مذهبي و تاريخي چگونه توانسته است موجب تفاهمات و ارتباطات هر چه نزديكتر به هم گردد.

در دوران پس از پايان جنگ هشت ساله و به دنبال آن سقوط نظام حاكم بر عراق و حضور نيروهاي خارجي در اين كشور باز شاهد اين ارتباط نزديك و منطقي بين اين دو كشور بود و علي‌رغم اينكه هنوز شاهد مشكلاتي در جريان تثبيت حكومت در كشور عراق هستيم باز مي‌بينيم كه بين ايران و عراق بيش از ديگر كشورها علي‌رغم ميل دشمنان با هم در ارتباط و تعامل سازنده با هم هستند كه تجلي اين هماهنگي و همدلي را در جريان برگزاري مراسم اربعين در سال‌هاي اخير قابل مشاهده است خصوصاً زماني كه در كشور مسلمان عراق از جانب گروه‌هاي تروريستي و تكفيري در معرض تهديد قرار گرفته‌اند و حضور ميليوني مردم مسلمان منطقه و حتي از دورترين نقاط جهان در ايام اربعين حسيني با راهپيمايي عظيم به سوي كربلاي معلي با احساس مسووليت به هنگام خويش، توانسته‌اند نقشه شوم تروريست‌ها و تكفيري‌ها و حاميان آنان را زمين‌گير كرده و در اين همايش بين‌المللي با اتحاد و همدلي قدرت خود را به نمايش مي‌گذارند و در اين سال‌ها كه شكوه اربعين به اوج خود رسيده همه به خوبي مي‌دانند كه با توجه به آن سرمايه بزرگ مشترك دو ملت ايران و عراق در جهت امنيت پايدار و به دنبال آن توسعه همه جانبه دو كشور با زيبايي تمام اهتمام ورزيده و حاصل سال‌ها ارتباط و پيوندهاي فرهنگي و تاريخي مشترك خود توانسته‌اند امروز با هم و در كنار هم با افتخار و سربلندي و با قامتي رسا بايستند.

فرهنگ اربعين بعنوان سرمايه‌اي مشترك براي كشورهاي اسلامي خصوصاً سرمايه‌اي اصل براي دو ملت ايران و عراق است. جايگاه عتبات عاليات در طول تاريخ و اعصار پيوند مشتركي را بين دو كشور عراق و ايران به وجود آورده است كه اين پيوند با وجود اين كه حاكمان در مقاطعي از دوران خود خواهان كم‌رنگ كردن و يا از بين بردن اين ارتباط تاريخي و فرهنگي و ديني بوده‌اند اما به هبچ وجه نتوانسته‌اند مانع از حضور مردم دو كشور براي اين ارتباط باشند.

انتظار آن مي‌رود كه هر سال نسبت به برگزاري همايش‌هاي مشترك بين دو كشور نسبت به آسيب‌شناسي و بررسي اين تجمع بزرگ بين‌المللي در ايام اربعين پرداخته تا هر چه بيشتر و بهتر از سرمايه بزرگي كه سال‌ها ريشه در تاريخ دو ملت دواندوه است استفاده بهينه برده چرا كه هيچ سرمايه و اندوخته‌اي از اين بهتر و مناسب‌تر وجود نخواهد داشت و نيك مي‌دانيم كه دشمنان مشترك ما چشم ديدن اين حركت عظيم و تاريخي را نخواهد داشت و بايد به شدت مراقب و مواظب باشيم كه از هر گونه آسيبي آن را مصون داريم و بر جنبه مردمي بودن آن بيش از پيش افزوده شود كه هر چه براي اين سرمايه عظيم سرمايه‌گذاري شود نه تنها براي منطقه بلكه در جهت توسعه پايدار و صلح و امنيت جهاني نقش مؤثر و سازنده‌اي خواهد داشت.

نویسنده/ عبدالحمید کرمی