به گزارش راسان خبر؛ با حضور دکتر صالحي اميري، رييس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، دکتر علي اکبري، رييس محترم دانشگاه، مهندس مرواريد، استاندار محترم ايلام و معاونين ايشان در حاشيه افتتاح همايش ملي گفتمان اعتدال در دانشگاه ايلام از کتابخانه مرکزي اين مرکز آموزش عالي بازديد بعمل آمد . در اين بازديد دکتر […]

۱۳۹۴۹۳۰-۳

به گزارش راسان خبر؛ با حضور دکتر صالحي اميري، رييس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، دکتر علي اکبري، رييس محترم دانشگاه، مهندس مرواريد، استاندار محترم ايلام و معاونين ايشان در حاشيه افتتاح همايش ملي گفتمان اعتدال در دانشگاه ايلام از کتابخانه مرکزي اين مرکز آموزش عالي بازديد بعمل آمد .

در اين بازديد دکتر صالحي اميري و دکتر علي اکبري در سخناني از انعقاد تفاهم نامه همکاري بين مرکز اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي و دانشگاه ايلام ، پذيرش کتابخانه مرکزي دانشگاه ايلام در مجمع عمومي کتابخانه هاي بزرگ کشور و اهداء کتاب به کتابخانه مرکزي دانشگاه از طرف کتابخانه ملي ايران در آينده نزديک خبر دادند.