به گزارش راسان؛ در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور در ماده ۴ در ۱۰۰ متر تیم دوومیدانی استان ایلام برای اولین بار در کشو صاحب مدال شد تیم دوومیدانی استان ایلام با زمان ۴۶:۹۷ ثانیه در این ماده با ترکیب حسینی ، امیدی، غلامی و سقایی توانسب بعد از استانهای لرستان و زنجان […]

resized_4_100_(2)_13820JPG

به گزارش راسان؛ در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور در ماده ۴ در ۱۰۰ متر تیم دوومیدانی استان ایلام برای اولین بار در کشو صاحب مدال شد
تیم دوومیدانی استان ایلام با زمان ۴۶:۹۷ ثانیه در این ماده با ترکیب حسینی ، امیدی، غلامی و سقایی توانسب بعد از استانهای لرستان و زنجان مقام سوم را بدست آورد.
تیم لرستان با زمان ۴۴:۷۲ ثانیه و تیم زنجان با زمان ۴۴:۷۶ ثانیه صاحب عناوین اول و دوم شدند.

ورزشکاران در این دوره از رقابت ها در مواد ۱۰ کیلومتر پیاده روی، ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر بامانع, ۵۰۰۰ متر، ۱۰۰۰۰ متر، ۱۱۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی، پرش طول، پرش سه گام،پرش با نیزه، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب وزنه پرتاب چکش، پرتاب نیزه و دهگانه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران با یکدیگر رقابت کردند.