به گزارش راسان؛  نصرت اله کشاورز، رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف ایلام، اظهار داشت: عملیات عمرانی احداث شبستان  ضلع غربی آستان امامزاده علی صالح(ع) که دومین  فاز توسعه این بقعه متبرکه است با زیربنای ۱۱۵ متر مربع شامل گلدسته دوم و رواق ها به زودی آغاز خواهد شد. وی افزود: […]

download-(3)
به گزارش راسان؛  نصرت اله کشاورز، رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف ایلام، اظهار داشت: عملیات عمرانی احداث شبستان  ضلع غربی آستان امامزاده علی صالح(ع) که دومین  فاز توسعه این بقعه متبرکه است با زیربنای ۱۱۵ متر مربع شامل گلدسته دوم و رواق ها به زودی آغاز خواهد شد.
وی افزود: اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران قرار داده شده و با انجام مناقصه، پیمانکار آن تعیین خواهد شد.
کشاورز در ادامه با بیان اینکه درآمد حاصل از نذورات هر امامزاده تنها در محل بقعه همان امامزاده هزینه می شود،گفت : از محل نذورات مردمی و اعتبارات دولتی فاز اول توسعه آستان امامزاده علی صالح (ع) شامل احداث شبستان ضلع شرقی حرم در دو طبقه از سال ۹۳ آغاز شد و تا کنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این مقام مسئول بیان کرد : به منظور قرینه سازی نمای اصلی بقعه کار احداث شبستان ضلع غربی و گلدسته آن اجراء خواهد شد.