مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر  اظهار داشت : طبق آمار اخذ شده از سازمان خصوصی سازی،  تعداد مشمولین نهایی سهام عدالت (بدون متوفیان) استان ایلام  ۵۱۰ هزار و ۵۷۷  نفر می باشند. وی افزود: در دور قبل ۲۸۰ هزار نفر از مشمولان سود سهام عدالت  دریافت […]

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر  اظهار داشت : طبق آمار اخذ شده از سازمان خصوصی سازی،  تعداد مشمولین نهایی سهام عدالت (بدون متوفیان) استان ایلام  ۵۱۰ هزار و ۵۷۷  نفر می باشند.
وی افزود: در دور قبل ۲۸۰ هزار نفر از مشمولان سود سهام عدالت  دریافت کرده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:  بیش از ۳۰ هزار نفر در استان مشمول آخرین دریافت سود سهام عدالت سال ۹۶ هستند.
وی تاکید کرد: آخرین پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۶ به مشمولان تا پایان هفته تکمیل می شود و در این  مرحله کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند.
وی ادامه داد: تاکنون ۸۰ درصد از مشمولان در استان رقمی بین ۹۰ تا ۱۷۰ هزار تومان  سود سهام عدالت دریافت کرده اند.
وی تاکید کرد: فعلا برنامه جدیدی برای ثبت نام بازماندگان سهام عدالت در استان در نظر گرفته نشده است.
طرح توزیع سهام عدالت در سال ۸۵ با هدف برخورداری آحاد جامعه از بنگاه هایی که بنا بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، اجرایی شد؛ در این طرح برای هر یک از مشمولان برگه های سهام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد تا مبلغ آن به مرور ظرف ۱۰ سال از محل سود شرکت ها کسر شود و به تدریج مشمولان مالک کل سهام در نظر گرفته شده باشند.