راسان ایلام، استان ایلام و مرز مهران این روز ها پذیرای خیل عظیم زائران اربعین حسینی از جای جای ایران است.

راسان ایلام، استان ایلام و مرز مهران این روز ها پذیرای خیل عظیم زائران اربعین حسینی از جای جای ایران است.

_DSC0110 _DSC0204 _DSC0185 _DSC0148 _DSC0010 _DSC0092 _DSC0157 _DSC0159 _DSC0198 _DSC0048