معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ايلام داشتن جامعه سالم را در گرو داشتن خانواده هاي سالم دانست و گفت: بايستي با تقويت باورهاي ديني به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازيم .

IMG15534717

به گزارش راسان خبر، “محمد رضا نظري” ،گفت: تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن تقويت باورها ديني و اعتقادات مذهبي در ميان قشر جوان کشور است .

وي اضافه کرد: دشمن از تمام ترفندها و توطئه هاي خود بر عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ناکام مانده است و با جنگ نرمي که طي چند سال اخير راه انداخته است باورهاي ديني مردم ما را هدف قرار داده است .

اين مقام مسئول انتظامي تصريح کرد:ترويج پوشش هاي نامناسب ، بي بندوباري ، خرافه پرستي ، اعتياد و دوري گزيدن از اسلام و قرآن از ترفندهاي استکبار جهاني است که از راه هاي مختلف در فکر و ذهن جوانان ما وارد مي شود.

وي با اشاره به هجمه هاي ضد فرهنگي دشمن براي انحراف جوانان گفت: بايستي با تقويت باورهاي ديني به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازيم .

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ايلام به جوانان توصيه کرد: با اعتماد و اعتقاد به افراد با تجربه و بزرگتر خود راه درست و صحيح زندگي را در پيش بگيرند و فريب برنامه هاي ضد فرهنگي رسانه هاي غربي را نخورند.

نظري در پايان داشتن جامعه سالم را در گرو داشتن خانواده هاي سالم دانست و گفت:روابط صميمانه بين والدين و فرزندان مي تواند از بروز بسياري ناهنجاري هاي اجتماعي در بين خانواده پيشگيري نمايد.