رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام کسب مجوز پذیرش دانشجو در رشته های تخصصی کودکان و داخلی (دستیاری تخصصی) را به مردم استان، اساتید، جامعه پزشکی و دانشگاهی تبریک گفت.

ImageHandlerراسان_ ایلام،  دکتر علی دل پیشه با بیان اینکه این موفقیت برای اولین بار در استان رقم خورده است، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ و ارزنده حاصل تلاش و کوشش پی گیرانه سالیان متمادی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام بوده که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید به بار نشست.

وی ادامه داد: پس از گذشت 20 سال تربیت دانشجو در مقاطع مختلف، اعطاء این مجوز برای پذیرش دانشجو در رشته دستیاری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام اقدامی شایسته و به یاد ماندنی از دولت تدبیر و امید و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام کسب این مجوز را هدیه ای ارزشمند برای استان در سال جدید برشمرد و گفت: این موفقیت بزرگ و بی نظیر در عرصه آموزش عالی در استان، آثار مثبت و امیدوار کننده ای در پی خواهد داشت چرا که پذیرش دانشجو در دستیاری تخصصی با اولویت بومی استان خواهد بود.

دکتر دل پیشه در خاتمه سخنان خود از عنایت و توجه دولت تدبیر و امید و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تقدیر و تشکر نمود.