به گزارش راسان؛ این دوره آموزشی با حضور ۲۰ نفر از بانوان ورزشکار مشتاق به دریافت مربیگری به مدت ۷ روز در حال برگزاری است. وی افزود: دوره مربیگری آمادگی جسمانی بانوان هر روز از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۷ عصر در محل اداره ورزش وجوانان شهرستان آبدانان تا دو م اردیبهشت ماه جاری […]

imag

به گزارش راسان؛ این دوره آموزشی با حضور ۲۰ نفر از بانوان ورزشکار مشتاق به دریافت مربیگری به مدت ۷ روز در حال برگزاری است.
وی افزود: دوره مربیگری آمادگی جسمانی بانوان هر روز از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۷ عصر در محل اداره ورزش وجوانان شهرستان آبدانان تا دو م اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد.
وهابی ادامه داد : این دوره آموزشی به صورت تئوری وعملی بوده و نفرات برگزیده مدرک مربیگری سطح ۳ آمادگی جسمانی دریافت می‌کنند.
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان آبادنان خاطرنشان کرد:با لا بردن سطح علمی مربیان این شهرستان در دستور کاراین اداره قرار دارد.