به گزارش راسان خبر؛ سردار “حسن مهري ” ساعاتي پيش جهت بازديد از مرز بين المللي مهران وارد فرودگاه شهداي ايلام شد و از امنيت کامل در فرودگاهها کشور به ويژه فرودگاه ايلام با توجه به حجم بالاي مسافران عتبات عاليات خبر داد. سردار “حسن مهري ” ، از افزايش ۳ برابري مسافران در فرودگاه […]

۸۱۷۲۳۸۶۱-۷۰۱۰۲۵۲۹٫jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

به گزارش راسان خبر؛ سردار “حسن مهري ” ساعاتي پيش جهت بازديد از مرز بين المللي مهران وارد فرودگاه شهداي ايلام شد و از امنيت کامل در فرودگاهها کشور به ويژه فرودگاه ايلام با توجه به حجم بالاي مسافران عتبات عاليات خبر داد.
سردار “حسن مهري ” ، از افزايش ۳ برابري مسافران در فرودگاه ايلام نسبت به ايام عادي خبر داد .
رئيس پليس فرودگاههاي کل کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه نيروي انتظامي مستقر در فرودگاهها مأموريت حفاظت فيزيکي بال اندازها و سالن هاي فرودگاه را برعهده دارد ،به بهترين نحو به وظيفه خود عمل کنند.
اين مقام ارشد انتظامي اضافه کرد: با توجه به حجم بالاي مسافران در فرودگاه ها به ويژه فردگاه ايلام نيروها به طور منظم و با تجهيزات كامل در جايگاه هاي از پيش تعيين شده مستقر هستند.
سردار مهري  در پایان افزود: نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه ايلام با استفاده از نيروهاي کمکي از ساير استان هاي کشور توانسته امنيت قابل قبولي را در فرودگاه برقرار نمايد .