به گزارش راسان خبر به نقل از  روابط عمومی،مهندس”علی کمندی” افزود: طبق مقررات ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت، می بایست دوره آموزشی و بازآموزی آتش نشانی برای تمامی پرسنل شاغل در ارگان های زیر مجموعه شرکت نفت برگزار شود.  وی با اشاره به اینکه با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط واحد […]

به گزارش راسان خبر به نقل از  روابط عمومی،مهندس”علی کمندی” افزود: طبق مقررات ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت، می بایست دوره آموزشی و بازآموزی آتش نشانی برای تمامی پرسنل شاغل در ارگان های زیر مجموعه شرکت نفت برگزار شود. 
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط واحد آموزش، دوره های آموزشی انجام می شود، اظهار داشت: دوره مذکور تاکنون در سه نوبت با محوریت آشنایی با خطرات پیرامونی، شرح وظایف پرسنل در زمان حوادث، آشنایی با اصطلاحات ایمنی و آتش نشانی در قالب کلاس تئوری و آشنایی و کار با انواع خاموش کننده ها بصورت عملی برای پرسنل واحدها و ادارات شرکت پالایش گاز ایلام برگزار گردیداست. 
وی با اشاره به اینکه در راستای افزایش سطح فرهنگ ایمنی و دیدگاه HSE،برگزاری این گونه آموزش ها برای محیط کار و محیط زندگی ضروری است،تصریح کرد: فراگیری آموزش ایمنی و آتش نشانی برای کلیه پرسنل شاغل الزامی است تا در صورت لزوم بتوانند پیشگیری  و اقدامات لازم را انجام دهند. 
 رئیس واحد آتش نشانی شرکت پالایش گاز ایلام با بیان اینکه تاکنون این دوره آموزشی برای ۳۰۰ نفر از همکاران برگزار و برای دیگر پرسنل پس از اتمام ماه مبارک رمضان و قبل از شروع تعمیرات اساسی سالیانه برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: دوره مربوطه در پرونده آموزشی پرسنلی هر یک از همکاران در صورت حضور در هر دوکلاس تئوری و عملی، ثبت می شود.