به گزارش راسان خبر؛ علی دل پیشه در رابطه با مطالبات دانشگاه علوم پزشکی استان  از بیمه ها اظهار کرد: بیمه سلامت در سال ۹۳ هشتصد میلیون تومان به دانشگاه بدهی دارد که در سال ۹۴ بدهی مربوط به فروردین ماه به صورت قطعی و بدهی مربوط به اردیبهشت ماه را به صورت علی الحساب […]

images (2)

به گزارش راسان خبر؛ علی دل پیشه در رابطه با مطالبات دانشگاه علوم پزشکی استان  از بیمه ها اظهار کرد: بیمه سلامت در سال ۹۳ هشتصد میلیون تومان به دانشگاه بدهی دارد که در سال ۹۴ بدهی مربوط به فروردین ماه به صورت قطعی و بدهی مربوط به اردیبهشت ماه را به صورت علی الحساب پرداخت نموده و مانده مطالبات دانشگاه علوم پزشکی ایلام از این بیمه مبلغ ۱۶میلیارد و ششصد میلیون تومان می باشد.

وی ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی نیز در سال ۹۳ تمام بدهی های خود را تسویه نموده و از بدهی های مربوط به سال۹۴، فروردین ماه به صورت قطعی و اردیبهشت ماه را به صورت علی الحساب پرداخت نموده که مانده مطالبات دانشگاه از این بیمه نیز ۱۴میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام همچنین در تشریح مطالبات دانشگاه از بیمه ها بیان داشت: بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز در سال ۹۳ کلیه مطالبات و در سال ۹۴ نیز تا تیرماه مطالبات خود را پرداخت نموده و مابقی مطالبات از این بیمه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان است.

وی با با بیان اینکه بیمه کمیته امداد امام(ره) به دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۴۰۰میلیون تومان بدهی دارد، خاطر نشان کرد: این بیمه در سال ۹۳ کلیه بدهی ها و در سال ۹۴ نیز تا پایان تیرماه مطالبات خود را پرداخت نموده است.

دکتر دل پیشه میانگین پرداختی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی ایلام را بین ۵ تا ۶ ماه عنواننمود و در رابطه با عواقب تاخیر در پرداخت بیمه ها تصریح کرد:با توجه به نقش تاثیر گذار درآمدهای اختصاصی در چرخه حیات بیمارستان ها، تولید و ارائه خدمت به ذینفعان و جلب رضایت ارباب رجوع می توان دریافت که تاخیر در پرداخت ها توسط بیمه ها در همه عرصه ها، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت را با چالش جدی مواجه ساخته است.

وی در ادامه این مبحث با بیان اینکه تاخیر زیاد در پرداخت مطالبات توسط بیمه هاموجب نارضایتی و خلق فرصت برای مخالفین طرح تحول نظام سلامت خواهد شد، بیان کرد: این تاخیر در پرداخت مطالبات باعث تاخیر زیاد در پرداخت مطالبات پزشکان و کارکنان و اعتراض و نارضایتی آنان، کاهش قدرت خرید دانشگاه و تاخیر در پرداخت هزینه های عمومی، خروج بعضی از پزشکان و پیراپزشکان از طرح تحول نظام سلامت، دلسردی پزشکان و پیراپزشکان از ارائه خدمت به مددجویان، عدم توان نوسازی و به روز رسانی تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات حیاتی و تقویت جریان های مخالف طرح تحول نظام سلامت به واسطه بروز نارضایتی در بین پزشکان و پیراپزشکان مجری طرح خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خاتمه سخنان خود به وضعیت فعلی دانشگاه در جریان تاخیر در پرداخت بدهی ها توسط بیمه ها یادآور شد: با توجه نکات ذکر شده که همگی از تبعات منفی می باشند، دانشگاه علوم پزشکی ایلام با توجه به تاخیر در پرداخت بدهی ها توسط بیمه ها در اجرای تهعدات خود دچار چالش شده و با گلایه پزشکان و پیراپزشکان مواجه گردیده و از طرفی صاحبان کالاها و خدمات و شرکت های دارویی به علت تاخیر در پرداخت مطالبات حاضر به همکاری و ارائه خدمات مناسب به مردم نمی باشند.