به گزارش راسان خبر؛ تيم هندبال پسران دانشگاه ایلام با قهرماني در مسابقات منطقه ۸ کشور که از ۲۳ تا  ۲۷ آذر ماه به ميزباني دانشگاه کردستان برگزار شد جواز حضور در مسابقات کشوري را دريافت کرد. شايان ذکر است مسابقات کشوري اين رشته ورزشي تابستان  سال آينده برگزار خواهد شد.  

-vvvvvvvvvvvv

به گزارش راسان خبر؛ تيم هندبال پسران دانشگاه ایلام با قهرماني در مسابقات منطقه ۸ کشور که از ۲۳ تا  ۲۷ آذر ماه به ميزباني دانشگاه کردستان برگزار شد جواز حضور در مسابقات کشوري را دريافت کرد. شايان ذکر است مسابقات کشوري اين رشته ورزشي تابستان  سال آينده برگزار خواهد شد.