پایگاه خبری راسان خبر، ایلام_  محمد رستمی فعال فرهنگی_ هرکس از پدر تصوری دارد .گاهی پدر جوانی است که تمام دلخوشی های او می شود یک بابایی باش !! گاهی پدر کارگری است که پس از یک روز کار کارگری با سر وضعی گرد و خاک گرفته به خانه اش بر می گردد اما تمام […]


پایگاه خبری راسان خبر، ایلام_  محمد رستمی فعال فرهنگی_ هرکس از پدر تصوری دارد .گاهی پدر جوانی است که تمام دلخوشی های او می شود یک بابایی باش !! گاهی پدر کارگری است که پس از یک روز کار کارگری با سر وضعی گرد و خاک گرفته به خانه اش بر می گردد اما تمام دردهایشان را پشت درب خانه جا می گذارد چون نوبت گردن سواری طفلک نازش است.

گاهی پدر کشاورزی است با دستان پینه بسته که هنگام دست شستن وقتی به کف دست پرشیارش نگاه می کند به ریش کرونای چینی می خندد.

گاهی پدر جوشکاری است که شب برای بچه هایش لطیفه تعریف می کند تا مبادا نوه هایش فکر کنند پدربزرگ آب دیده می ریزد و گریه می کند.
گاهی پدر راننده ای است از صبح تا شب در خیابان های شهر و کوی و برزن می دود اما چنان نرم و نازک ماشین خود را به پارکینگ خانه می آورد که بیدار نشود از خواب خوش فرزند دل بندش .

گاهی پدر کارگری است روز مزد که نیمه ظهر بی انکه در آمدی کسب کند به خانه می آید و برای او می ماند یک آه سرد و خرید دفتر نقاشی بچه اش و به تاخیر افتادن او.

گاهی پدر است دلشوره اعزام فرزندش به سربازی وقتی او می خواهد عقزبه های ساعت دیر بدوند زود می دوند و وقتی می خواهند زود بدوند گویی ثانیه شمارها هم همچون عقربه ساعت شمار می دوند.

گاهی پدر هست سر دو راهی غرق تماشای فیلم و سریال فرزند و تکالیف مدرسه ی فرزند. گاهی برای آنکه که خود پدر است و پدری پیر در خانه دارد چه سخت است وقتی خبر بیماری ویروس می آید.

گاهی پدر بزرگ است و دور او حلقه زدن در یک روز بهاری وچمنزار وقتی او بالای سفره می نشیند انگار همه به کوهی بزرگ تکیه زده اندو فراوانند که پدرشان غایب از نظر است و به خدا سپرده‌اند و با خاطرات او زندگی می کنند. گفت مگر این پدر کیست گفتا پدر خود چیز دیگر است .

کد خبر/۴۸۷۸۳