به گزارش راسان خبر؛ دکتر محمد علي اکبري در آيين افتتاحيه نخستين همايش ملي گفتمان اعتدال که در دانشگاه ايلام برگزار شد بيان داشت: گفتمان يعني اتخاذ روش مدني، حذف تريبون يک طرفه، همدلي و همزباني و تا زماني که همزبان نشويم گفتمان محقق نمي‌شود و بايد گفت که گفتمان يعني تدبير و اميد. دکتر […]

۱۳۹۴۹۲۵-۲۳

به گزارش راسان خبر؛ دکتر محمد علي اکبري در آيين افتتاحيه نخستين همايش ملي گفتمان اعتدال که در دانشگاه ايلام برگزار شد بيان داشت: گفتمان يعني اتخاذ روش مدني، حذف تريبون يک طرفه، همدلي و همزباني و تا زماني که همزبان نشويم گفتمان محقق نمي‌شود و بايد گفت که گفتمان يعني تدبير و اميد.

دکتر محمد علي‌اکبري در همايش ملي اعتدال در دانشگاه ايلام اظهار کرد: يکي از ماموريت‌هاي دانشگاه ايلام، فرهنگ‌سازي و تمدن‌سازي اسلامي است، انقلاب اسلامي يک انقلاب گفتماني است و دانشگاه‌ها به ويژه دانشگاه ايلام به دنبال اين است که گفتمان انقلاب اسلامي را در جامعه نهادينه کند.

وي با بيان اينکه زماني که موضوع برگزاري اين همايش در ايلام مطرح شد شوراي سياست‌گذاري مطرح شد و دانشگاه ايلام دبيري اين همايش را بر عهده گرفت افزود: کميته علمي متشکل از اساتيد دانشکده‌هاي ادبيات و علوم انساني و دانشکده الهيات اين دانشگاه تشکيل شد.

رييس دانشگاه ايلام اضافه کرد: ۱۳۶ نفر از صاحبان انديشه و اساتيد سراسر کشور به دبيرخانه اين همايش مقاله ارسال کردند که در مجموع بيش از ۸۰ مقاله برگزيده شد.

دکترعلي‌اکبري با اشاره به اينکه گفتمان به معناي قبول خرد جمعي در اداره جامعه است، خاطرنشان کرد: گفتمان به معناي کاهش منيت و تصميم‌گيري فردي است، گفتمان يعني پذيرش حقوق همه آحاد جامعه حتي مخالفين، گفتمان به معناي سالم‌ترين راه و کم هزينه‌ترين راهبرد براي کاهش منازعات است.

وي گفتمان را داشتن مقبوليت اجتماعي براي تصميم‌گيري دانست و گفت: گفتمان يعني کاهش فاصله بين دولت و ملت، گفتمان يعني حساب کردن انديشه به عنوان برگ برنده در تمام امور، گفتمان يعني لبخند، ظريف و گرفتن حق مملکت با ادب و استدلال.

رييس دانشگاه ايلام با بيان اينکه گفتمان به تعبير بنده به معناي عرصه را از مرز به ميز کشاندن است، عنوان کرد: گفتمان يعني اتخاذ روش مدني، حذف تريبون يک طرفه، گفتمان يعني همدلي و همزباني و تا زماني که همزبان نشويم گفتمان محقق نمي‌شود و بايد گفت که گفتمان يعني تدبير و اميد.

دکترعلي‌اکبري تاکيد کرد: براي اينکه بتوانم در مقابل شما اعلام کنم که به اين حرف‌ها عمل کرده و مي‌کنم بايد گفت که در دانشگاه ايلام مظاهر گفتماني مجوز مي‌گيرند، برگزاري تريبون‌هاي آزاد، کرسي‌هاي آزاد انديشي و مناظرات دانشجويي به امري عادي تيديل شده است.

وي با اشاره به اينکه چهره‌هاي مختلف سياسي از هر جناحي در دانشگاه سخنراني مي‌کنند، تصريح کرد: دانشگاه بايد آرام حرف‌هاي خودش را بزند، فضاي دانشگاه براي فعاليت همه گروه‌هاي سياسي فراهم شده و دانشجويان به راحتي و آرامي فعاليت مي‌کنند.

رييس دانشگاه ايلام در پايان تاکيد کرد: يک مقوله از فرمايشات مقام معظم رهبري را هنوز انجام نداده‌ايم که آن کرسي‌هاي نظريه پردازي است که البته زمينه را براي طرح آن فراهم مي‌کنيم و اين جرات را در بين دانشجويان خواهيم کرد.