به گزارش راسان خبر؛ دکتر سيدرضا صالحي اميري در همايش ملي گفتمان اعتدال در ايلام برجام را حاصل تعامل جهاني گفتمان اعتدال دانست و گفت: ايجاد ثبات و آرامش در داخل کشور، پذيرش اصل مذاکره براي مسايل کشور و شناخت ايران به عنوان کليد منطقه در جهان از نتايج اين تعامل است. وی اظهار کرد: مجموعه […]

۱۳۹۴۹۲۵-۵۲

به گزارش راسان خبر؛ دکتر سيدرضا صالحي اميري در همايش ملي گفتمان اعتدال در ايلام برجام را حاصل تعامل جهاني گفتمان اعتدال دانست و گفت: ايجاد ثبات و آرامش در داخل کشور، پذيرش اصل مذاکره براي مسايل کشور و شناخت ايران به عنوان کليد منطقه در جهان از نتايج اين تعامل است.

وی اظهار کرد: مجموعه مباحثي که در يک دوره ۱۰ ساله داشتيم در اين مدت ۴۰۰ پروژه تحقيقاتي را دنبال کرديم که در مجموع از بررسي آنها به اين نتيجه رسيديم که اداره کشور بدون يک زيرساخت فکري ممکن نيست و آنچه که امروز شما به عنوان عملکرد دولت مشاهده مي‌کنيد حاصل کارهاي پژوهشي، تحقيقاتي و عملياتي است.

وي افزود: جمع‌بندي بر اين بود که همه امور به بن‌بست رسيده بود و نيازمند راهکار براي خروج از آن بحران هستيم اما وقتي که ما شرايط را يک بار ديگر بازمهندسي مي‌کنيم بدترين وضعيت کشور را مي‌بينيم، درآمدهاي هنگفت دولتي بي‌نتيجه مانده بود، بيکاري، طلاق و ناهنجاري‌هاي اجتماعي به اوج خود رسيده بودند و در عرصه بين‌الملل با جهل و بي‌تدبيري دنيا را در مقابل ايران قرار داده بودند.

دکتر صالحي‌اميري با اشاره به اينکه در آن شرايط جمع ما با تدبير جناب روحاني به اين نتيجه رسيد که با گفتمان جديدي وارد عرصه سياسي شويم، گفت: مجموعه آن انديشه‌ها در الگوي توسعه، گفتمان اعتدال حاصل شد، اين گفتمان منهاي تبار تاريخي و ديني يک مفهوم جديد را اضافه کرد که مي‌تواند الگوي اداره کشور باشد.

وي گفت: سرزميني که ۲۵۰۰ سال قبل دولت اعتدالي تشکيل داده و قوميت‌هاي مختلف را در زير يک دولت، سامان دادند، امروز براي ادامه حيات سياسي بايد مسيري جديد انتخاب مي‌شد، برون رفت از آن وضعيت نيازمند واکاري بود که گفتمان اعتدال مسير جديد را در کشور فراهم کرد، جامعه بعد از ۳ دهه شرايط سخت نيازمند شرايطي جديد بوديم.

رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران با بيان اينکه بعد از انقلاب ۵ گفتمان مطرح شد عنوان کرد: اولين گفتمان، گفتمان ارزش‌ها با محوريت جنگ و جهاد و شهادت، دومين گفتمان سازندگي بود که بعد از آن گفتمان اصلاحات مطرح شد که به دنبال آن گفتمان عدالت طرح گرديد که نتوانست به اهدافش برسد و بعد از آن گفتمان اعتدال مطرح شده است که نياز امروز جامعه و ضرورت فرداي ايران است.

دکتر صالحي‌اميري يادآور شد: اولين استاني که بعد از تهران همايش ملي اعتدال برگزار کرده استان ايلام است که به نوبه خود جاي تقدير دارد.

وي با اشاره به اينکه اعتدال يک فضيلت است و انسان‌هاي اعتدالگرا فضيلت‌گرا هستند عنوان کرد: اعتدال بايد در عرصه‌هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دنبال شود، يک ضرورت اخلاقي است، جامعه خسته ما نيازمند يک ثبات و آرامش است که براي آن اعتدال لازم است و بايد گفت که اعتدال عقلانيت است.

رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران خواستگاه اعتدال را انسان‌شناسي دانست و گفت: همه انسان‌ها به اعتدال گرايش دارند، همه انسان‌ها مي‌توانند سير زندگي خود را آرام و روان کنند با مباني ديني و انديشه‌هاي امام و رهبري سازگاري دارد، يک نياز اجتماعي است، انسان‌ها با هم غريبه شده‌اند، همگرايي و هم نوايي کم رنگ شده بود که اعتدال براي بازگشت آن فراهم شده است.

دکترصالحي‌اميري با بيان اينکه اعتدال مي‌تواند به تداوم انسجام و همگرايي منجر شود، اظهار کرد: اعتدال در شرايط فعلي به مثابه يک چتر بزرگ ملي است که همه گروه‌ها و جناح‌ها جا دارد، اعتدال فراگفتماني است که همه گفتمان‌ها در آن مي‌توانند زيست کنند، اعتدال مختص يک حزب و جناح خاص نيست، گفتمان اعتدال گفتمان انقلاب اسلامي است، از اين منظر دولت روحاني دولت ملي است يعني همه جناح‌ها حضور دارند و تعامل‌گرايي داخلي و خارجي از دلايل اصلي وجودي آن است.

وي تصريح کرد: در داخل به دنبال وحدت و انسجام ملي و جمع شدن همه نيروها زير يک چتر هستيم و بايد گفت که به دنبال تجزيه اجتماعي نيستيم، رييس دولت در دوره گذشته در مجلس شوراي اسلامي توهين مي‌کند، دولت ما تعامل‌گرا و اجتماع‌گرا است، همه دولت‌ها زير چتر اين گفتمان مي‌توانند حضور داشته باشند.

رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، ايلام را رنگين کمان اقوام دانست که نيازمند گفتمان اعتدال است خاطرنشان کرد: ايلام نماد اعتدال است، پيش آهنگي و پرچم داري گفتمان اعتدال است، ايلام نمادي از گفتمان اعتدال و تعامل ملي است.

دکترصالحي‌اميري با بيان اينکه با ثبات‌ترين ظرفيت‌هاي فکري در ايلام هستند، گفت: اين استان مثال‌زدني و قابل تقدير و تحسين است، حق ايلام در معرفي ظرفيت انديشمندان ايلام ادا نشده است، گفتمان اعتدال به دنبال سازگاري جهاني است.

وي براي فراهم کردن منافع ملي دو راه مناقشه و تعامل و منطق وجود دارد اضافه کرد: امروز يکي از کانون‌هاي نرم قدرت ديپلماسي است از اين منظر دولت تدبير و اميد به جاي مناقشه سازش را در راس قرار داده است، عده‌اي فکر مي‌کنند که تامين منافع ملي با مناقشه شکل مي‌گيرد ولي در دولت تدبير و اميد تعامل و سازش و منطق جاي دارد.

رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران با اشاره به اينکه فضاي جهاني نسبت به ايران عوض شده خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته اگر مسئولي براي شرکت در همايش يا جلسه‌اي به کشور ديگر مي‌رفت براي برگشت سوخت لازم در اختيار هواپيماي حامل آنها گذاشته نمي‌شد و ممکن بود ساعت‌ها منتظر تامين سوخت مي‌ماندند، تغيير نگاه دولت‌ها به ايران و ايراني، تغيير نگاه انسان‌هاي پاکباخته به ايران و ايراني، ايجاد شکاف بين آمريکا و اسراييل، مذاکرات هسته‌اي نتيجه تلاش گفتمان اعتدال و دولت تدبير و اميد است.

صالحي‌اميري برجام را حاصل تعامل جهاني گفتمان اعتدال دانست و گفت: ۳ دستاورد بزرگرا مي‌توان براي گفتمان اعتدال در نظر گرفت که ايجاد ثبات و آرامش در داخل کشور، پذيرش اصل مذاکره براي مسايل کشور و پذيرش صندوق و آراي مردم و در عرصه بين‌الملل نيز شناخت ايران به عنوان کليد منطقه اشاره کرد.

وي اظهار کرد: در حال حاضر معادلات بين‌الملل تغيير کرده و ايران تعيين کننده معادلات منطقه است، شرايط داخلي علي‌رغم همه فشارهاي اقتصادي به آرامش و امنيت رسيده است، دولت نبايد توليد کننده نا‌آرامي باشد، دولت اعتدال در عرصه خارجي دولت گفتگو و تعامل است و به دنبال انسجام ملي است، انسجام ميان زنان و مردان، ميان احزاب و همه اقوام است.

رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران ادامه داد: هيچ کس نمي‌تواند جامعه رابه نفع خود معطوف کند، دوران دروغ و نيرنگ و تخريب گذشته است، مهم‌ترين هدف اعتدال اين است که جامعه متعدل داشته باشيم، اعتدال با راديکاليسم در تضاد است و بر کرسي باورها حرکت مي کند نه بايدها.

صالحي‌اميري با بيان اينکه گفتمان اعتدال آرامش آفرين است تاکيد کرد: اعتدال به دنبال تنش، نگراني و تخريب نيست، همه نيروها و ظرفيت‌ها و همه احزاب مي‌توانند در آن فعاليت کنند.

وي گفتمان اعتدال را گفتماني فراگير دانست و گفت: گفتمان اعتدال وام دار هيچ جرياني نيست بلگه گفتمان انقلاب اسلامي است، انطباق‌پذيري نقش مهمي براي انسجام ملي دارد، اعتدال‌گرايي ضمن اينکه به آرمان‌ها توجه دارد بر مدار واقعيت حرکت مي‌کند، گفتمان اعتدال اخلاق‌گرا است، در ۸ سال گذشته اخلاق کم رنگ شده است، اخلاق اکسير نجات بخش جامعه است.

مشاور رييس جمهور با اشاره به اينکه جامعه در فقز باشد ولي در بداخلاقي نمي‌شود آن را اداره کرد اظهار کرد: آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از ضعف در اخلاق و به عبارتي بداخلاقي است و براي بقاء نيازمند سرمايه اجتماعي هستيم.

صالحي‌اميري در پايان گفت: در آستانه انتخابات بايد تجلي گفتمان اعتدال را به مردم نشان دهيم، وقتي گفتمان اعتدال به پيروزي مي‌رسد که مشارکت حداکثري داشته باشيم، دولت به هيچ جريان سياسي در انتخابات توجه ندارد ولي به مشارکت حداکثري توجه دارد به سرمايه اجتماعي نياز داريم، مشارکت در بستر اعتماد شکل مي‌گيرد.

شايان ذکر است که مقاله هاي برگزيده اين همايش ملي در ۲ سالن توسط پژوهشگران ارائه گرديد.