به گزارش راسان خبر؛ دکتر محمد علي‌اکبري، رئيس محترم دانشگاه ايلام  در سخناني اظهارداشت: تاکنون حدود ۷۰ مقاله درزمينه‌هاي مختلف همايش توسط چهره‌هاي علمي و شخصيت‌هاي دانشگاهي به دبيرخانه ارسال‌شده که اکنون در مرحله‌ي داوري هستند. وي با مناسب ارزيابي کردن فرايند اطلاع‌رساني و حضور نويسندگاني از سراسر کشور، افزود : با اينکه مهلت ارسال […]

۱۳۹۴۸۳۰-۱۳۹۴۳۳-۵

به گزارش راسان خبر؛ دکتر محمد علي‌اکبري، رئيس محترم دانشگاه ايلام  در سخناني اظهارداشت: تاکنون حدود ۷۰ مقاله درزمينه‌هاي مختلف همايش توسط چهره‌هاي علمي و شخصيت‌هاي دانشگاهي به دبيرخانه ارسال‌شده که اکنون در مرحله‌ي داوري هستند.

وي با مناسب ارزيابي کردن فرايند اطلاع‌رساني و حضور نويسندگاني از سراسر کشور، افزود : با اينکه مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه بوده است ولي مقالاتي که تا پايان آبان ماه به دبيرخانه ارسال شوند نيز داوري خواهند شد.

رئيس دانشگاه ايلام ضمن اشاره به وجود هماهنگي و همکاري دستگاه‌هاي مختلف استان تأکيد کرد: استاندار ايلام به‌عنوان رئيس شوراي سياست‌گذاري و معاون محترم سياسي و امنيتي استانداري حمايت خوب و چشمگيري از برگزاري اين همايش به عمل‌آورده‌اند.

دبير همايش ملي گفتمان اعتدال خاطرنشان کرد: براي برگزاري مناسب و شايسته‌ي همايشي درخور گفتمان اعتدال برنامه‌ريزهاي لازم صورت گرفته و مقدمات کار فراهم‌شده است.

علي‌اکبري تصريح کرد: تحولات منطقه‌اي و جهاني به‌خوبي نشان داده که افراط‌گرايي و خشونت مهم‌ترين تهديدي است که صلح و امنيت جهاني را در مخاطره قرار داده است و امروز بيش از گذشته ضرورت دارد تا دانشگاه‌ها و دانشمندان در رشته‌هاي مختلف علمي در جهات تبيين گفتمان اعتدال و مقابله با خشونت قدم بردارند.

رئيس دانشگاه با اشاره به اينکه و هرگاه که افراطي‌گرايي ميدان‌دار شده براي کشور هزينه ايجادشده است، ايلام تأکيد کرد: هنر ايرانيان در احترام به اين تنوع و پاسداشت آن و تبديل آن به ثروت و قدرت مثال‌زدني است .

دبير همايش ملي گفتمان اعتدال ادامه داد: افراط محکوم‌ به شکست و اعتدال پادزهر افراط‌گرايي و راهکار عبور از آن است زيرا تنوع انديشه‌ها به تدبير منجر مي‌شود و براي هدايت يک جامعه‌ي متکثر اعتدال هوشمندانه‌ترين راهکار خواهد بود.