ایندیپندنت نوشت نشریه فکاهی شارلی ابدو دوباره و در شماره جدید خود به دین اسلام و مسلمانان حمله کرد.

JamNewsImage19212404

به گزارش راسان؛ شارلی ابدو با اشاره به حملات تروریستی بروکسل، این تهاجم را تنها گوشه ای از کوه یخ اسلام افراطی و مسلمانان خواند.

نویسنده مقاله این نشریه هتاک با متهم کردن جامعه اسلامی اروپا به همنوایی با تفکرات داعش نوشته از نظر فلسفی دیگر جایی برای تحمل برقع و حجاب در اروپا باقی نمانده است.

گفتنی است؛ موجی از انتقاد و محکومیت علیه توهین جدید نشریه شارلی ابدو به مسلمانان در فرانسه بوجود آمده است.

منبع: شفقنا