رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام با اعلام این خبر گفت: در طی ماه گذشته و با حضور در گشت های مشترک با تعزیرات، تعداد  ۱۳۹۶ مورد بازدید از سرد خانه های نگهداری فرآورده های خام دامی، کارگاه های فرآوری و بسته بندی، خودروهای ویژه حمل فرآورده ها، قصابی ها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها […]

دکتر-علی-رحمی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام با اعلام این خبر گفت: در طی ماه گذشته و با حضور در گشت های مشترک با تعزیرات، تعداد  ۱۳۹۶ مورد بازدید از سرد خانه های نگهداری فرآورده های خام دامی، کارگاه های فرآوری و بسته بندی، خودروهای ویژه حمل فرآورده ها، قصابی ها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها و سالن های غذاخوری توسط کارشناسان بهداشتی این اداره انجام شد، که در این راستا میزان ۱۱۰۷ کیلوگرم فرآورده های غیرقابل مصرف شامل گوشت تاریخ گذشته، غیر بهداشتی و فاقد مجوز دامپزشکی، شناسایی ، ضبط و معدوم گردید.

دکتر محمد علی رحمی افزود در این ارتباط ۱۴ مورد پرونده تخلف بهداشتی و صنفی تشکیل که به مراجع قضایی شهرستان ایلام ارجاع داده شده است که ۴ مورد آنها پلمپ گردید و ۱۰ مورد نیز در حال پیگیری و در دست اقدام است. همچنین به منظور حفظ بهداشت سلامت عمومی جامعه، بازرسین بهداشتی فرآورده های خام دامی دامپزشکی در صورت گزارش و یا مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی، بصورت جدی با افراد متخلف برخورد می نمایند.