به گزارش راسان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام،در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست محمدرضا مروارید برگزار شد بر رویکرد جامع نگری در اجرای طرح های توسعه تأکید کرد. حشمت الله عسگری  عدم توجه به جامع نگری در اجرای طرح های توسعه در گذشته را یکی از […]

qic5b_18

به گزارش راسان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام،در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست محمدرضا مروارید برگزار شد بر رویکرد جامع نگری در اجرای طرح های توسعه تأکید کرد.
حشمت الله عسگری  عدم توجه به جامع نگری در اجرای طرح های توسعه در گذشته را یکی از مهمترین عوامل شکست این طرح ها برشمرد و توجه به رویکرد جامع را یکی از مهمترین عوامل موفقیت طرح های توسعه برشمرد.
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی تجارب گذشته قبل از اجرای طرح ها، اظهار داشت: تجارب گذشته نقاط قوت و ضعف طرح ها را به ما نشان می دهند و با استفاده از نتایج این تجارب، ضریب موفقیت طرح ها افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام با اشاره اهمیت توسعه باغات در استان، توسعه باغات پسته در استان را مصداق اقتصاد مقاومتی برشمرد.