” علی قاسم پور” معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در گفتگو با پایگاه تحلیلی خبری راسان نیوز با تاکید این خبر گفت: اداره کل میراث استان و شهرستان های مربوطه مسئول نظارت مستقیم بر روی زائر سراها هستند  و هیچ سازمانی غیر مرتبطی حق نظارت بر روی این […]

th” علی قاسم پور” معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در گفتگو با پایگاه تحلیلی خبری راسان نیوز با تاکید این خبر گفت: اداره کل میراث استان و شهرستان های مربوطه مسئول نظارت مستقیم بر روی زائر سراها هستند  و هیچ سازمانی غیر مرتبطی حق نظارت بر روی این اماکن را ندارد.

وی در خصوص تعلیق بدون اطلاع  12 واحد زائر سرا در شهرستان مهران گفت: اداره میراث شهرستان مهران، همانند دیگر ادارات شهرستان ها مسئول نظارت بر روی این اماکن هستند و در صورت داشتن هر گونه تخلف این اماکن با اطلاع رسانی به میراث استان با انها برخورد خواهد کرد.

قاسمپور در پایان، با اشاره به نامگذاری سال 94 به نام همدلی و همزبانی ملت و دولت بر نظارت بیشتر  بر روی این اماکن تاکید کرد.

در ادامه میثم علیزاده،  رییس اداره میراث مهران گفت: میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مهران به همراه شبکه بهداشت و سایر ارگان های  مربوطه کاملا بر روی این اماکن نظارت دارد و در صورت هر گونه تخلفی صریحا به اداره کل استان گزارش داده می شود.

در پایان این دیدار، مدیران زائر سراهای شهرستان مهران با ارائه صحبت های خود با اعتراض به تعلیق کردن اماکن اعتراض خود اعلام  و هر کدام به نوبه ی خود از حق خود دفاع کردند.