راسان ایلام، شب یلدا یا بلندترین شب سال که یکی از زیباترین شب ها در بین ایرانیان است، در این شب رسم و رسوم مختلفی انجام می شود، از خوردن هندوانه، آجیل، و بسیاری خوراکی های دیگر تا حافظخوانی و شب شعر. شب یلدا بهانه ای برای دور هم بودن است.    

 راسان ایلام، شب یلدا یا بلندترین شب سال که یکی از زیباترین شب ها در بین ایرانیان است، در این شب رسم و رسوم مختلفی انجام می شود، از خوردن هندوانه، آجیل، و بسیاری خوراکی های دیگر تا حافظخوانی و شب شعر. شب یلدا بهانه ای برای دور هم بودن است.