به گزارش راسان؛ ۴۰ نفر از بانوان کوهنورد شهرستان ملکشاهی قله مرتفع۲۸۰۰ متری ورزرین از ارتفاعات کبیرکوه را فتح کردند. بانوان کوهنورد در هوای دلپذیر بهاری از محل کیلومتر ۲۰ جاده میمه شروع به کوهنوردی کردند و پس از ۵ ساعت کوهنوردی توانستند قله ۲۸۰۰ متری ورزرین را فتح کنند. لازم به ذکر است تیم […]

resized_ssssjpg

به گزارش راسان؛ ۴۰ نفر از بانوان کوهنورد شهرستان ملکشاهی قله مرتفع۲۸۰۰ متری ورزرین از ارتفاعات کبیرکوه را فتح کردند.
بانوان کوهنورد در هوای دلپذیر بهاری از محل کیلومتر ۲۰ جاده میمه شروع به کوهنوردی کردند و پس از ۵ ساعت کوهنوردی توانستند قله ۲۸۰۰ متری ورزرین را فتح کنند.
لازم به ذکر است تیم کوهنوردی بانوان شهرستان ملکشاهی زیر نظر هیات کوهنوردی برای اولین بار بصورت رسمی تشکیل فعالیت های ورزشی خود را در سال ۹۵آغاز کردند.