رئيس دادگاه خانواده استان گفت: مددکاران اجتماعي در کلانتري ها اهرم تخصصي پليس براي حل دعاوي و اختلافات خانوادگي هستند.

images-(1)

“اميرحسين آذرمنش” در جمع مددکاران و مشاوران کلانتري هاي انتظامي استان ايلام خاطر نشان کرد: توجه به خدمات مشاوره اي و مددکاري  توسط  قانونگذار ابتدا در قانون حمايت از خانواده و سپس در قانون آيين دادرسي جديد صورت گرفته است .

وي وجود مراکز مشاوره و دواير مددکاري اجتماعي  در کلانتري ها را در ساختار ناجا نسبت به ساير سازمان ها ، مهم ارزيابي کرد و گفت: خدمات اين مراکز را که براساس وظايف الهي و بدون چشم داشت مادي و مالي ارائه مي شود يک مزيت است.

رئيس دادگاه خانواده دادگستري ايلام افزود: آشنا بودن به وظايف ضابط قضايي و داشتن مسئوليت پليس نيز مزيت ديگر اين کارشناسان در نيروي انتظامي نسبت به ساير مراجع در اين حوزه است.

وي با تأکيد بر عدم استفاده از بکارگيري مددکاران اجتماعي در مأموريت هاي اجرايي و غير تخصصي خواستار تهيه ساز و کار مناسب دستگاه قضايي و ناجا براي کيفي سازي خدمات مشاوره و مددکاري شد.

آذرمنش  در ادامه با مهم ارزيابي کردن نظرکارشناسان مشاور و مددکاران کلانتريها در پرونده هاي قضايي ، گفت: قضات به اين نظرات با عنوان دلايل جهت ارائه نظري آراء قضايي توجه ويژه اي دارند .

شايان ذکر است در آغاز اين نشست محمدرضا نظري معاون اجتماعي انتظامي استان گزارشي از اقدامات مرکز مشاوره و دواير اجتماعي کلانتريها در سال ۹۴ ارائه کردند. وي هدف از برگزاري اين جلسه را ايجاد و بسترسازي براي تعاملات بيشتر دستگاه قضايي و به ويژه دادگاه خانواده و کارشناسان مددکار در راستاي تسهيل در حل و فصل پرونده هاي ارجاعي به مددکاران کلانتري عنوان کرد.