علی اصغر چاغروندی،مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ایلام روز شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: بر اساس آنچه در فضای مجازی اطلاعرسانی شده تاکنون به طور رسمی، خبر عرضه بنزین به خودروها با ارائه کارت هوشمند سوخت ابلاغ نشده است. وی افزود: آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت […]

علی اصغر چاغروندی،مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ایلام روز شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: بر اساس آنچه در فضای مجازی اطلاعرسانی شده تاکنون به طور رسمی، خبر عرضه بنزین به خودروها با ارائه کارت هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

وی افزود: آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران, نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام  کنند.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اظهار داشت:  اگر مالک خودرویی کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده  و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند, می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا سامانه دولت همراه برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام نمایند.
وی گفت: خوشبختانه در زمنیه تامین گازوییل، نفت سفید، بنزین، گاز مایع کمبودی در استان ایلام وجود ندارد.
به گفته چاغروندی ۴۶ جایگاه سوخت در سطح استان فعال می باشد که ۱۲ جایگاه آن مربوط به شهر ایلام است.
گفتنی است؛ عرضه بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور از تاریخ ۲۰ مردادماه امسال فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت، امکان‌پذیر خواهد بود.