به گزارش خبرنگار راسان خبر از ایلام، اسفندیار رستم زاد، مدیرکل اموزش و پرورش ایلام عصر یک شنبه  در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: استفاده از راهکارهای  بومی، نوآورانه و خلاقانه  به ‌عنوان گامی مهم و ارزشمند در راستای  ریشه کنی بیسوادی  و توسعه سواد در شهرستانهای استان بشمار می رود. وی افزود: […]

به گزارش خبرنگار راسان خبر از ایلام، اسفندیار رستم زاد، مدیرکل اموزش و پرورش ایلام عصر یک شنبه  در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: استفاده از راهکارهای  بومی، نوآورانه و خلاقانه  به ‌عنوان گامی مهم و ارزشمند در راستای  ریشه کنی بیسوادی  و توسعه سواد در شهرستانهای استان بشمار می رود.
وی افزود: عملیاتی شدن طرح های محلی از ضرورت فعالیتهای سوادآموزی و از اولویت های راهبردی برای تحقق باسوادی کامل جامعه هدف و محو بیسوادی  به شمار می رود  که با تصویب و اجرایی شدن این طرح ها  زمان  پوشش و آموزش کم سوادان و بیسوادان به حداقل خواهد رسید.
مدیرکل اموزش و پرورش استان بیان داشت: یکی ازدغدغه های رهبری و مطالبات معظم له از مسئولین نظام و مردم، و مسئولیت خطیر و حساس سازمان نهضت سوادآموزی بحث ریشه کنی بیسوادی است که با بهره مندی از همه ی ظرفیت ها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی یادآور شد: نظر به مرزی بودن شهرستانهای دهلران، ایلام  و مهران  و داشتن بیشترین تعداد بی سواد در دو شهرستان ایلام و دهلران و اجرایی کردن مصوبه شورای سیاستگذاری نوار مرزی در اولویت برنامه های شتاب بخشی و طرح های محلی قراردارد.
وی اظهار داشت: براساس سرشماری سال۱۳۹۵ باسوادی گروه سنی۶ ساله بالاتر۹۲/۸۴ درصد می باشد، این میزان در مناطق شهری۳۸/۸۸ درصد، در مناطق روستایی و عشایری۵۴/۷۷ درصد است.
وی در ادامه درصد باسوادی مردان ۱۴/۸۹ درصد و زنان را ۵۶/۸۰ درصد عنوان کرد.
رستم زاد بیان داشت: مقایسه درصد باسوادی استان در سرشماری ۹۵ نشان میدهد درگروه سنی ۶ ساله و بالاتر شهرستانهای ایلام، مهران و دره شهر به ترتیب با ۲/۳۵،۸۹/۸۵ و۲۹/۸۴درصد بیشترین باسوادی و شهرستانهای سیروان، ملکشاهی و بدره به ترتیب با ۷۴/۷۳ ،۴۹/۸۰ و ۳۹/۸۱ درصد از کمترین درصد باسوادی برخوردار می باشند.
وی بیان داشت:  از کل جمعیت۶ سال وبالاتر استان، ۲۸ هزار و ۷۲۶  نفر بی سواد می باشدکه تعداد ۲۱ هزار و ۳۳۹ نفر  از آنها در گروه سنی ۱۰-۴۹ساله قرار دارند. از این تعداد ۷۷/۳۱ درصد مرد و۲۳/۶۸درصد زن می باشند.
وی افزود: تعداد بیسوادان شهرستانهای استان در  گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ترتیب: ایلام ۵۰۲۸، دهلران ۴۳۰۳، چرداول ۲۵۷۸، آبدانان۲۱۴۸، دره شهر ۱۶۹۴، ایوان ۱۶۸۹،ملکشاهی ۱۲۳۹،مهران ۱۱۵۴، سیروان ۶۲۱ ،بدره ۵۸۵ است.
ایلام با جمعیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر کمترجمعیت ترین استان کشور محسوب می شود.