“رمضان کرمی”  گفت: بازنگری طرح جامع شهر ایلام از سال گذشته شروع و هم اکنون مراحل تهیه و تصویب را طی می نماید.

.1426راسان_ ایلام، “رمضان کرمی”معاون خدمات شهری  شهرداری ایلام، تصویب و ابلاغ این طرح و به دنبال آن بازنگری مجدد طرح تفصیلی نواحی را تحولی عظیم در تعیین تکلیف روند و سیر توسعه شهری ایلام ارزیابی کرد .

وی افزود: طرح های جامع و تفصیلی به عنوان نقشه راه توسعه آتی شهر، پیش روی مدیران شهری است و با تکیه برآنها خواهیم توانست نسبت به طراحی طرح های موضوعی و موضعی شهری و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه محور اقدام کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ها و طراحی های انجام گرفته از سوی شهرداری در حوزه احیای بافت های فرسوده شهری و نیز ساماندهی سکونتگاههای حاشیه شهر خاطر نشان کرد: طرح های برای احیای بافت های فرسوده و نیز رفع مشکل سکونتگاههای غیر رسمی در شهرداری ایلام طراحی و در دست اقدام بوده و انتظار می رود که ضمن لحاظ نمودن پیشنهادات شهرداری در بازنگری طرح جامع، سایر دستگاههای متولی شهرداری را در این راستا یاری رسانند.

وی به مشکلاتی در طرح های جامع و تفصیلی شهر در سنوات گذشته اشاره و بیان نمود: عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در مطالعات مشاور در طرح های گذشته، عدم همخوانی سرانه کاربری ها در وضع موجود با سرانه های استاندارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، عدم تعیین تکلیف کاربری های عمومی در سطح شهر از جمله فضاهای: سبز ، ورزشی و … توسط دستگاههای متولی، از بین رفتن برخی دیگر ازکاربری های عمومی در سطح نواحی و به صفر رسیدن سرانه این کاریری ها و عدم تعیین تکلیف ساخت وسازهای حاشیه شهر را از موضوعات در دست پیگیری این شهرداری در سال جاری است.

کرمی گفت: در این راستا پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و توسعه اصولی آینده شهر به معاونت محترم امور عمرانی استانداری ، اداره راه و شهرسازی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح داده شده است.

معاون خدمات شهری در پایان ابراز امیدواری کرد که در سایه حمایت های همه جانبه اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، مدیریت جدید شهرداری  و مشارکت شهروندان شهر ایلام بیش از گذشته به اهداف توسعه خود دست یابد.