به گزارش راسان؛ ثبت نام هفدهمین مسابقات ملی مهارت  در رشته‌های مختلف فنی و مهارتی  تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد.  بنا‌بر‌این گزارش که این مسابقات با حضور جوانان علاقه‌مند و دارای ‌مهارت فنی‌، دانشجویان‌، شاغلین اصناف‌، موسسات کارآموزی آزاد در ۳۱ رشته مهارتی برگزار می گردد.  لازم بذکر است برگزیدگان کشوری این […]

المپیاد_۹۵_۱۲۰۹

به گزارش راسان؛ ثبت نام هفدهمین مسابقات ملی مهارت  در رشته‌های مختلف فنی و مهارتی  تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد.

 بنا‌بر‌این گزارش که این مسابقات با حضور جوانان علاقه‌مند و دارای ‌مهارت فنی‌، دانشجویان‌، شاغلین اصناف‌، موسسات کارآموزی آزاد در ۳۱ رشته مهارتی برگزار می گردد.  لازم بذکر است برگزیدگان کشوری این مسابقات به مسابقات جهانی ابو ظبی اعزام خواهند شد. و اجدین شرایط می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سطح استان اطلاعات لازم را کسب نموده و ثبت نام بعمل آورند .

مراحلی مسابقات شهرستانی : ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

استانی : ۷و ۸ مرداد ماه ۱۳۹۵

 

کشوری : نیمه دوم مهر ماه ۱۳۹۵