به گزارش راسان خبر؛  “محمد الغبان” وزير کشور عراق به همراه دکتر “دانايي فر” سفير ايران در عراق در ديداري کوتاه و  اضطراري در پايانه مرزي بين المللي مهران حضور يافت. شایان ذکر است: در اين ملاقات کوتاه که معاون فرماندار شهرستان مهران نيز حضور داشت وزير کشور عراق بر تسهيل تردد زوار و راه […]

istockphoto_5544117-new-2008-iraq-flag-lapel-button

به گزارش راسان خبر؛  “محمد الغبان” وزير کشور عراق به همراه دکتر “دانايي فر” سفير ايران در عراق در ديداري کوتاه و  اضطراري در پايانه مرزي بين المللي مهران حضور يافت.

شایان ذکر است: در اين ملاقات کوتاه که معاون فرماندار شهرستان مهران نيز حضور داشت وزير کشور عراق بر تسهيل تردد زوار و راه اندازي و نصب گيت هايي که در داخل پايانه زرباطيه عراق توسط جمهوري اسلامي ايران در حال راه اندازي هستند بازديد داشته و  تاکيد کرد؛ شرط ورود زائرين در اجتماع اربعين حسيني امسال منوط بر همراه داشتن گذرنامه و ويزا قانوني مي باشد.

پیام مرزبانی:

حفظ حدود و ثغور کشور منافع دولت و اجرای قوانین و مقررات عمومی در سراسر مرزها و جلوگیری از تجاوزات مرزی و برقراری انتظامات مرزی بر عهده مرزبانی است.