رست انتظامي شهرستان “چرداول “در استان ايلام از جمع آوري۱۰ قليان سراي متخلف و جمع آوري بيش از ۲۰۰حقه قليان خبر داد.

ar4730

به گزارش راسان خبر؛ سرهنگ “پرويز جعفري ” ، در اين باره گفت:در راستاي طرح تشديد اقدامات کنترلي و نظارتي و برخورد با صنوف متخلف ؛اين طرح در دستور كار پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: در اجراي اين طرح پليس اطلاعات وامنيت عمومي با پشتيباني يگانهاي انتظامي  طي يک  عمليات پليسي تعداد ۱۰ واحد جمع آوري  و بيش از ۲۰۰ حقه قليان نيز ضبط گرديد.

سرهنگ “جعفري “بيان داشت:متصدي اين مراکز پس از دستگيري، به همراه پرونده به مرجع قضائي معرفي و اقلام کشف شده نيز جهت سير مراحل قانوني تحويل مرکز بهداشت شد.

در خاتمه خاطرنشان کرد:پليس چرداول با اقتدار تمام با هرگونه عوامل و اقدامات تهديد كننده امنيت اجتماعي و رواني شهروندان برابر قانون برخورد خواهد کرد و براي تحقق جامعه اي ايمن و سالم از هيچ کوششي دريغ نخواهد كرد.