شیعیان عراق با برپایی موکب ها و پخش نذری از زائران اربعین حسینی پذیرایی می کنند./عکس: زیبا امیدیان پور  

شیعیان عراق با برپایی موکب ها و پخش نذری از زائران اربعین حسینی پذیرایی می کنند./عکس: زیبا امیدیان پور

IMG_2068 IMG_2091 IMG_2115 IMG_2120 IMG_2123 IMG_2125 IMG_2130 IMG_2135 IMG_2139 IMG_2141 IMG_2151 IMG_2155 IMG_2156 IMG_2161