در آخرین روز از ماه صفر و در سالروز شهادت امام رضا(ع) مردم عاشق به اهل بیت استان مهمان بقاع متبرکه ایلام شدند.عکس: زیبا امیدیان پور

در آخرین روز از ماه صفر و در سالروز شهادت امام رضا(ع) مردم عاشق به اهل بیت استان مهمان بقاع متبرکه ایلام شدند.عکس: زیبا امیدیان پور

IMG_5309 IMG_5312 IMG_5316 IMG_5317 IMG_5318 IMG_5320 IMG_5331