راسان ایلام، طبق آخرین بررسی های سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد  تجرد دختران سه برابر پسران است. و با این توصیف پطران مجرد در این بین نیز نقش کم رنگی نداشته اند و تعداد آنها به نسبت دختران در حال افزایش می باشد. تغييرات جمعيتي و همچنين بحران هايي كه در سال‌هاي اخير […]

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰dsdss_55

راسان ایلام، طبق آخرین بررسی های سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد  تجرد دختران سه برابر پسران است. و با این توصیف پطران مجرد در این بین نیز نقش کم رنگی نداشته اند و تعداد آنها به نسبت دختران در حال افزایش می باشد.

تغييرات جمعيتي و همچنين بحران هايي كه در سال‌هاي اخير در حوزه ازدواج به وجود آمده است تا حدي تعادل در اين زمينه را به هم زده است همين امر مي‌تواند باز هم نرخ ازدواج را كاهش دهد.

هم اکنون در كشور نزدیک به ۱۱ ميليون و ۳۶۲هزار دختر و پسر مجرد وجود دارد. كاهش جمعيت در كنار كاهش ميزان ازدواج باعث شده است تناسب جمعيتي ميان تعداد پسران و دختران مجرد از بين برود و همين امر مي‌تواند باز هم نرخ ازدواج را كاهش دهد.

هم‌اكنون يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعي در كشور وجود دارد كه ۹۸۰ هزار نفر آن را خانم‌ها و ۳۲۰ هزار نفر را آقايان تشكيل مي‌دهند كه اين آمار گواه اين واقعيت است كه شمار دختران در اين زمينه سه برابر بيشتر از مردان است كه بخش عمده‌اي از ازدواج آقايان يعني معادل ۸۰ تا ۸۵ درصد در سنين ۲۰ تا ۳۴ سالگي و ازدواج بانوان نيز در بازه سني ۱۵ تا ۲۹ سال صورت مي‌گيرد. 

در سال‌هاي گذشته آمار تجرد دختران بيش از پسران بود، چندي پيش هم سازمان ثبت احوال كشور هم درباره افزايش تجرد قطعي دختران ايراني هشدار داد. سال گذشته هم زنگ خطر براي تجرد قطعي نزديك به يك ميليون دختر ايراني به صدا درآمد. اما در اين ميان آمارها نشان مي‌دهد، شمار پسران ايراني مجرد در سن ازدواج هم رو به افزايش است. 

مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد ماه سال گذشته گفت: بنابراين ۴۶ درصد آقايان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنين خانم‌هاي در سن ازدواج كشور با طيف سني ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مي‌شوند، از اين تعداد ۵ ميليون و ۶۷۰هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند. 

علي‌اكبر محزون به آمار مربوط به افرادي كه در خطر تجرد قطعي قرار گرفته بودند و در طيف سني بعد از ۳۴ سال براي آقايان و پس از ۲۹ سال براي خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگي قرار دارند اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقايان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعي قرار دارند. 

به گفته او در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نيز در سن خطر تجرد قطعي قرار داشتند و خانم‌ها تقريبا ۳ برابر بيشتر نسبت به آقايان در معرض خطر تجرد قطعي قرار دارند. 

محزون همچنين به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نيز افراد در سن تجرد قطعي اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كليه خانم‌ها و آقاياني بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ ميليون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند. 

كارشناسان معتقدند، به دليل افزايش تعداد مواليد در دهه نخست انقلاب، ايران يك هرم سني با قاعده وسيع داشت و تعداد جمعيت ۱۵ تا ۱۹ ساله كشور از جمعيت ۲۰ تا ۲۴ ساله بيشتر بود و زماني كه تعداد دختران را يك رده سني پايين تر مي‌گيريم اين قاعده سني متورم‌تر است و تعداد دخترهاي بيشتري در اين رده قرار دارد. 

با كاهش تعداد مواليد قاعده هرم سني در ايران در حال كوچك شدن است، با جمع شدن اين قاعده هرم سني، تعداد جمعيت ۱۵ تا ۱۹ ساله از ۲۰ تا ۲۴ ساله كمتر شده و تعداد دخترهاي مجرد ۱۵ تا ۳۵ ساله از پسرهاي ۲۰ تا ۴۰ ساله كمتر مي‌شود و در يك دهه آينده پسرهاي در معرض ازدواج از دخترهاي در معرض ازدواج بيشتر مي‌شوند.