به گزارش راسان خبر؛ عضو مجلس خبرگان بخشی از سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: جمله اول که مجلس خبرگان، مجلس شیوخ است، سخن خیلی از بزرگان است و اما بخش دوم این سخنان، حرف من نیست. عضو مجلس خبرگان بخشی از سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: جمله […]

IMAGE634739713162364321

به گزارش راسان خبر؛ عضو مجلس خبرگان بخشی از سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: جمله اول که مجلس خبرگان، مجلس شیوخ است، سخن خیلی از بزرگان است و اما بخش دوم این سخنان، حرف من نیست.

عضو مجلس خبرگان بخشی از سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: جمله اول که مجلس خبرگان، مجلس شیوخ است، سخن خیلی از بزرگان است و اما بخش دوم این سخنان، حرف من نیست.

آیت الله سید احمد خاتمی بخشی از سخنان هفته گذشته که به نقل از وی روایت شده را تکذیب کرد.

هفته گذشته به نقل از آیت الله سید احمد خاتمی سخنانی منتشر شد مبنی بر آنکه «ما تاکید داریم که مجلس خبرگان مجلس شیوخ و افراد مُسن است، اگر افراد جوان بخواهند رهبر مملکت را تعیین کنند، برای مردم قابل قبول نیست».

اما وی بخشی از سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: جمله اول که مجلس خبرگان، مجلس شیوخ است، سخن خیلی از بزرگان است و اما بخش دوم این سخنان، حرف من نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که «شما اولین باری که برای مجلس خبرگان کاندیدا و به تبع آن وارد این مجلس شدید، چه سنی داشتید؟»، گفت: همین جوابی که دادم کافی است.

منبع: انتخاب