به گزارش راسان؛ اجرای طرح آرامش بهاری و برپایی خیمه معرفت در جوار امامزاده ابراهیم قتال(ع) شهرستان دهلران.  

به گزارش راسان؛ اجرای طرح آرامش بهاری و برپایی خیمه معرفت در جوار امامزاده ابراهیم قتال(ع) شهرستان دهلران.

IMG_20160323_123141 IMG_20160323_123148 IMG_20160323_123151