به گزارش راسان خبر؛ سید اسکندر صیدایی در بازدید از اراضی کشاورزی و شبکه های آبیاری دهلران با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان دهلران در استان ایلام و بسترهای توسعه ای، منابع آب و خاک و اراضی مستعد کشاورزی و سرمایه های انسانی این شهرستان مرزی گفت: با توجه به این موضوعات باید برنامه ریزی […]

IMG_0009_24797

به گزارش راسان خبر؛ سید اسکندر صیدایی در بازدید از اراضی کشاورزی و شبکه های آبیاری دهلران با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان دهلران در استان ایلام و بسترهای توسعه ای، منابع آب و خاک و اراضی مستعد کشاورزی و سرمایه های انسانی این شهرستان مرزی گفت: با توجه به این موضوعات باید برنامه ریزی مناسبی در جهت توسعه بیشتر شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های دولت در شبکه های عین خوش، فکه و دشت عباس افزود: بیش ۱۲هزار میلیارد ریال در این بخش بکار گرفته شده و شبکه های اصلی منابع آب شهرستان تکمیل شده که منجر به تحول کشاورزی منطقه می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام یادآور شد: جهاد کشاورزی نیز در شبکه های ۲ و سه و چهار فعالیت خود را در فازهای مختلف پروژه های این شهرستان و آبرسانی به اراضی در حال اجرا دارد.

صیدایی ابراز امیدواری کرد با تزریق منابع مالی خوبی که در سطح ملی و استانی برای این پروژه های پیش بینی شده شاهد عملیاتی شدن و اثرگذاری این پروژه ها در شهرستان و استان باشیم.

وی به طرح احیای ۵۰ هزار هکتاری دشت های عباس، عین خوش و فکه در دهلران اشاره و تاکید کرد: این طرح نقش مهمی در اشتغال، درآمد زایی، افزایش تولید و توسعه پایدار در منطقه دارد که پیگیری می شود تا منابع ملی و استانی این پروزه ها نیز افزایش یابد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این بازدید گفت: در راستای اجرای فعالیت های آب و خاک دولت در شهرستان دهلران با توجه به ظرفیت های آن سرمایه گذاری های کلانی انجام داده است.

عبدالرضا بازدار افزود: شهرستان مرزی دهلران تنها شهرستانی است که از دو پروژه ملی تامین اعتبار می شود.
وی اضافه کرد: برای ۶۰ هزار هکتار شبکه های فرعی این شهرستان اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه می شود.