در جلسه استاندار با رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در محل استانداری ایلام از طرف فدراسیون ورزشهای همگانی مروارید سفیر ورزش همگانی در استان ایلام شد .

۲

به گزارش راسان خبر؛ در جلسه استاندار با رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در محل استانداری ایلام از طرف فدراسیون ورزشهای همگانی مروارید سفیر ورزش همگانی در استان ایلام شد .
در این جلسه مجد آرا با اهداء نشان سفیر ورزش به استاندار وی را بعنوان سفیر ورزش همگانی در استان معرفی کرد و عنوان کرد: با امید به اینکه در کنار روحیه ورزشکاری ایشان منشاء حضور گسترده عمومی مردم استان در ورزشهای همگانی باشد.
در این جلسه علاوه بر انتعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه گسترش ورزش همگانی بین استان ایلام وفدراسیون ورزشهای همگانی بهروز حیدرزاده نیز به عنوان عضو شورای راهبردی ورزش همگانی فدارسیون معرفی شد.